top of page

Pasientforeningen for sikker cannabisbruk
En organisasjon som arbeider for rettighetene til personer med  behov for medisinsk cannabis.

PASCAN arbeider aktivt for å avdekke, dokumentere, stanse og forfølge usaklig diskriminering av cannabispasienter og deres pårørende.

PASCAN LOGO LETTERS 1 transparent.png
PASCAN SHIELD LOGO transparent.png

HVORDAN JOBBER PASCAN?


DELE KUNNSKAP
OG
UTVEKSLE ERFARINGER

Sammen står vi sterkere
Kunnskap gir forståelse

PASCAN arbeider for at pasienter og pårørende kan utveksle erfaringer og kunnskap i trygge rammer.
I tillegg jobber PASCAN for å gi politikere og beslutningstakere relevant informasjon når medisinsk cannabis diskuteres.

DOKUMENTERE
OG
LAGRE

PASCAN dokumenterer tilfeller der urett begås

 

Det forekommer stadige urimeligheter, tjenestefeil og rettighetsbrudd mot pasienter basert på deres medisinske behandling.
PASCAN forsøker å dokumentere disse tilfellene for nåtiden og ettertiden.

UTFORDRE URETTFERDIGHET

PASCAN  utfordrer urettferdig uansett

PASCAN gir tydelig beskjed når aktører går over streken. Om det er statlige eller private, små eller store.

Urimelig og usaklig forskjellsbehandling vil bli utfordret.

INFORMERE
OG ANSVARLIGGJØRE

PASCAN informerer og ansvarliggjør tjenestepersoner

Å være tjenesteperson medfører både plikter, ansvar og makt.

PASCAN arbeider for at tjenestepersoner er informert og trygge i møte med cannabispasienter.

PASCAN arbeider også for at tjenestepersoner holdes ansvarlige i de tilfeller der det har forekommet diskriminering eller usaklig forskjellsbehandling

KUNNSKAP, FORSTÅELSE
OG

FORSONING

PASCAN ønsker en sannhets og forsoningskommisjon i Norge

Krigen mot narkotika har rammet hardt og urettferdig. Konsekvensene er for mange svært store og alvorlige.

Det er på tide å etablere en dypere forståelse om hvilke konsekvenser og kostnader denne inhumane politikken har medført.

PASCAN arbeider derfor for å etablere en sannhets og forsoningskommisjon som kan gjennomgå den enorme mengden makt statens representanter har brukt mot den sivile befolkning.

HVORDAN HJELPE PASCAN?

Vi i PASCAN er alltid glad for å komme i kontakt med personer som deler PASCAN sine mål og verdier.

Hvis du ønsker å bidra til at PASCAN skal få større gjennomslag setter vi stor pris på det.
Nedenfor har vi noen eksempler på hvordan det er mulig å bidra, har du andre forslag ser vi frem til at du deler de med oss på info@pascan.no

DEL AV
DIN TID

PASCAN har alltid behov for ekstra hoder og hender som kan bidra.

Volunteers

FORTELL DIN HISTORIE

PASCAN vil gjerne lære av og bruke dine erfaringer og din historie.

GI EN DONASJON

Woman Typing

PASCAN har god bruk for donasjoner, vi mottar nemlig ikke statstøtte.

Gardening

KONTAKT PASCAN

ORG NR: 921 411 812

Oslo, 0565

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Thanks for submitting!

bottom of page