top of page
Search

OM PASCAN:

Updated: Sep 28, 2021

PASCAN arbeider aktivt for å avdekke, dokumentere, stanse og forfølge usaklig diskriminering av cannabispasienter og deres pårørende.


PASCAN arbeider for økt kunnskap relatert til cannabis og dets medisinske effekter.


PASCAN arbeider for likestilling, inkludering og forståelse av cannabisbrukere.


PASCAN arbeider for en etablering av en "Sannhets og forsoningskommisjon" for å gjennomgå mengden makt utøvd av staten, rettferdiggjort av krigen mot narkotika.


PASCAN arbeider for at personer med behov, får reell tilgang på medisinsk cannabis.


PASCAN arbeider for at rettighetene til personer med medisinsk cannabis blir ivaretatt i møte med stat og offentligghet.


PASCAN arbeider for at personer med medisinsk grunnlag kan tilvirke egen medisin.


Ønsker du å lese mer om hva PASCAN mener og arbeider for? Les høringssvaret til Rusreformen her: HØRINGSSVAR PASCAN


100 views0 comments

Recent Posts

See All

18 Januar 2021 fastslo Helse og Omsorgsdepartementet følgende endringer i forskrift om Narkotika (Narkotikaforskriften) : §18 angående gebyr vil ikke påvirke pasienter generelt, slik situasjonen er

PASCAN Høringssvar - forslag i endringer av smittevernsloven. PASCAN ber om at en utredning av eventuelt portforbud ivaretar personer med medsinske behov for cannabis. Grunnet leveringsproblemer på

bottom of page