Search

Varsling om pågående dyrking av cannabis på nødrettsgrunnlag.

13 Januar 2021 oversendte PASCAN denne teksten til Norske myndigheter. Brevet er oversendt en rekke offentlige etater, politikere og statlige representanter. Varsling om pågående dyrking/ tilvirkning av medisinsk cannabis i Norge, for å sikre liv og helse.

Pasientgruppen dette gjelder har allerede dokumenterte medisinske behov for cannabis av lege.

Grunnet corona-situasjonen, den påfølgende legemiddelmangelen gjennom 2020 og regjeringens fravær av ansvar, mangler nå en hel pasientgruppe adekvat helsehjelp og reell tilgang til medisin.

På tross av flerfoldige henvendelser, varsler og advarsler om en stadig forverrende situasjon, har regjeringen, ved Helseminister Bent Høie personlig stanset alle forsøk på faglig forsvarlige løsninger for å ivareta pasientgruppens grunnleggende helsebehov.

De første varslene ble sendt allerede i februar. I mars hadde pasientforeningen PASCAN en konstruktiv dialog med Statens Legemiddelverk(SLV) og Helsedirektoratet(Hdir), hvorpå det ble sendt en felles anbefaling til Helse og Omsorgsdepartementet(HOD) fra begge faginstanser, både SLV og Hdir, der de foreslo flere øyeblikkelige tiltak for å lette på en urimelig situasjon.