top of page

VITNESBYRD OM RETTIGHETSBRUDD

Her kan det meldes ifra om rettighetsbrudd, diskriminering, overgrep eller krenkelser mot brukere av cannabis.

PASCAN arbeider for etableringen av en uavhengig sannhets og forsoningskommisjon for å evaluere mengden makt, krenkelser, diskriminering og tvang utført av statens representanter mot sivilbefolkningen, rettferdiggjort og initiert på gjennom forbudet mot "Narkotika".

En uavhengig sannhets og forsoningskommisjon vil blant annet kunne gjennomgå spesifikke tjenestehandlinger, dommer, bøter, i tillegg til bestemte politiske vedtak eller beslutninger.

PASCAN dokumenterer derfor vitnesbyrd fra personer som blir utsatt for, eller er vitne til overgrep og rettighetsbrudd, basert på cannabis.
Jo bedre dokumentasjon, jo bedre sak.

Vi oppfordrer generelt alle som har blitt utsatt for diskriminering eller lovbrudd, til å anmelde forholdet til autoritetene.

Var personen ansvarlig offentlig ansatt?
Hva ønsker du selv å gjøre videre i forhold til hendelsen?
Last opp bilde av hendelsen eller annen dokumentasjon. Send video til post@pascan.no
arrow&v

Takk for ditt vitnesbyrd

bottom of page